Hanke

Hanke Puskapirtti

Vuonna 2013 oltiin tilanteessa, jossa Puskapartiolaiset ry:llä (PSKP) ei ollut ollut omia toimitiloja 10-vuotisen historiansa aikana, vaan viikkotoimintaa oli järjestetty mm. päiväkotien ja Sipoon kunnan nuorisotoimen tiloissa. Toiminta olikin ollut hajaantuneena useampaan eri pisteeseen ja tilat olivat vaihtuneet vähintään kerran vuodessa. Esimerkiksi vuoden 2013 aikana lippukunnalla oli kaikkiaan viidet eri toimitilat, joista yksikään ei soveltunut varusteiden huoltoon, mm. telttojen kuivatukseen. Tästä syystä PSKP on kartoittanut alusta lähtien mahdollisuuksia saada käyttöönsä pysyvämmät tilat. Jatkuva toimitiloihin liittyvä epävarmuus oli myös vaikeuttanut toiminnan pitkäntähtäimen suunnittelua. Lippukunnan jäsenmäärän nopea kasvu oli myös laittanut osaltaan lisävauhtia tilahankkeeseen. PSKP:n kautta Suomen Partiolaisten jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä oli 8 henkilöä vuonna 2011, kun aktiivisia puskapartiolaisia on nykyisin pitkälti yli sata.

Edellä mainituista syistä PSKP käynnisti Hanke Puskalinnan, joka haki innostusta suomalaisten partiopoikien ensimmäisestä partio-opistosta Nujakkalinnasta (http://fi.scoutwiki.org/Nujakkalinna). 18.8.2014 pidetyssä äänestyksessä tilan lopulliseksi nimeksi päätettiin Puskapirtti.

Joulukuussa 2013 PSKP ja Sipoon kunta aloittivat keskustelut Pähkinälehdossa sijaitsevaan kunnan omistaman talon saamisesta nuorisokäyttöön. Neuvotteluiden seurauksena PSKP vuokrasi talon itselleen 1.9.2014 alkaen. Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan PSKP vastaa kaikista kiinteistön ylläpito- ja korjauskuluista. Talo sijaitsee kaava-alueella, joten talon omaksi lunastus suoritetaan vasta kaavoituksen valmistuttua ja rahoituksen varmistuttua arviolta vuonna 2017. Kiinteistö on vanha hirsirunkoinen, 1½-kerroksinen rakennus, jossa neliöitä on noin 130 m2. Tontin koko on hieman yli 4.100 m2.

Joulukuun 2013 alun jälkeen kyseisen tilan osalta on kartoitettu remontointitarpeet, suoritettu alustava kuntokartoitus, laadittu korjaussuunnitelma sekä kustannusarvio. Tilasta on myös teetetty pääpiirustukset. Tilojen osalta on myös suoritettu rakennusluvan hakeminen tilan käyttötarkoituksen muuttamiseksi nuorisotilaksi.

Hankkeen vetäjänä ja toteuttajana toimii Puskapartiolaiset ry. Ensisijaisesti tilaa tarjotaan lasten ja nuorten toimintaan. Pirtti on käytettävissä myös muuhun yleishyödylliseen ja erikseen sovittaessa muuhunkin toimintaan.

Partio on toimintaa nuorten ehdoilla, joten nuoret on otettu aktiivisesti mukaan tähän hankkeeseen. Eri-ikäiset nuoret ovat mukana kunkin ikäkauden kykyjen mukaisesti tilan suunnitteluun, korjaamiseen, hankkeesta tiedottamiseen, ylläpitoon ja talouden suunnitteluun.